Emerald – Facebook Marketing – Vietnam

Knowledge – Tips – Services
Posted by Emerald on January 6th, 2011
English

Emerald Digital Marketing là một công ty chuyên về truyền thông kỹ thuật số, với một nhiệm vụ duy nhất là giúp cho các khách hàng tại Việt Nam thành công trong việc xây dựng thương hiệu và các hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động truyền thông. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, chúng tôi tự tin và sẵn sàng phục vụ tất cả các đối tác từ các vấn đề chiến lược cho đến việc thực hiện các hoạt động ra mắt theo yêu cầu của bạn.

Emerald Digital Marketing sở hữu những nhà tư vấn chuyên nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực Maketing và New Media. CÙng với sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh địa phương Viêt Nam về các lĩnh vực văn hóa, truyền thông và truyền thông xã hội, chúng tôi luôn luôn tìm tòi các chiến lược và kĩ thuật mới để tạo thuận lợi cho các khách hàng trong kỷ nguyên mới của truyền thông và phương tiện truyền thông.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Service SupportMy status

My status

Hotline: 0933 761 621
Email: facebook@emerald.vn

Sponsored Links