Emerald – Facebook Marketing – Vietnam

Knowledge – Tips – Services
Posted by Emerald on January 4th, 2011
English

Chạy một chiến dịch Quảng cáo Facebook là tất cả về đấu thầu một cách khôn ngoan và đúng mục tiêu. Một giá thầu cao hơn sẽ giành quyền ưu tiên hơn khi hiển thị, dẫn đến số lần nhấp chuột vào mẫu quảng cáo cao hơn. Tuy nhiên, bạn phải chỉnh sửa số tiền ngân sách hàng ngày cho chiến dịch của bạn.

Bằng cách này, người chiến thắng là người có thể lựa chọn một ngân sách phù hợp để bảo đảm các mẫu quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh số quảng cáo khác và biết làm thế nào để nhắm đúng đối tượng mục tiêu thay vì hiển thị cho một số lượng lớn người sử dụng Facebook. Và, chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó với các báo cáo minh bạch 100% trực tiếp từ Facebook.

Dịch vụ khác:

Phát triển fan trên Facebook

Quản lý Fan Page trên Facebook

Service SupportMy status

My status

Hotline: 0933 761 621
Email: facebook@emerald.vn

Sponsored Links