Emerald – Facebook Marketing – Vietnam

Knowledge – Tips – Services
Posted by Emerald on February 12th, 2011
Here are some easy ways for you to promote your Page:

1) Use the “Suggest to Friends” feature on the Page to suggest the Page to all your personal friends on Facebook. Just try not to spam them too often…

n74100576336 2310489 4613428 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
2) Leverage your own media. Here are some examples:

a. TV Commercial: vitaminwater promoted their Page at the end of their TV Commercials

n74100576336 2313702 5774725 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
b. Online ads: Bud Light ran ads online promoting their Facebook Page
n74100576336 2310535 7117650 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
n74100576336 2310536 3230100 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
c. Website link: Chick-fil-A linked from their official website
n74100576336 2310538 3690411 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
d. Email: Virgin America includes a link in each email
n74100576336 2310539 1250861 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
3) Buy Facebook Ads:

a. Fan Engagement Ad: users can click to become a fan right from the ad unit. Click here to contact our sales team.

n74100576336 2310545 272631 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
b. Standard Ad: drive users to your Page to become a fan. It’s self-service and only takes a few minutes to set-up and run.
n74100576336 2310546 7177315 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
(Facebook Marketing Solutions)

Download album anh tren facebook thumbnaiil 1 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans

Để download toàn bộ album ảnh trên facebook bạn thường phải dùng cách thức thủ công tốn rất nhiều thời gian. Add-on fluschipranie (Firefox) và Download Facebook album’s photos (Chrome) sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Sau khi Add-on Facepad của firefox giúp download toàn bộ… Continue reading

facebook static FBML 3 Easy Ways for You to Promote Your Page to Get More Fans
Bài viết này giới thiệu đôi nét về FBML, Landing Page cũng như cách sử dụng Static FBML để tạo thêm các thành phần cần thiết cho fanpage.

I. FBML

FBML (Facebook Markup Language) dịch nôm na là Ngôn Ngữ Đánh Dấu Facebook. Các lập trình viên có thể dựa trên ngôn ngữ này để tạo ra các… Continue reading

Hơn 80% các công ty quảng cáo lớn tại Mỹ sử dụngFacebook Ads để tự quảng bá trong khi các doanh nghiệp cũng bắt đầu coi mạng xã hội này như một môi trường thuận lợi để thực hiện các chiến dịch mở rộng thị trường.

Với 340 triệu lượt người sử dụng mỗi tháng, Facebook Ads đã trở thành một công cụ không thể bỏ qua đối với 83 trong số… Continue reading

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Service SupportMy status

My status

Hotline: 0933 761 621
Email: facebook@emerald.vn

Sponsored Links